STOP UITLEVERINGEN DOOR NEDERLAND AAN RWANDA

Press release


Stop uitleveringen door Nederland aan Rwanda Kinderen en kleinkinderen starten burgerinitiatief, ( december 2021 )

Kinderen en kleinkinderen starten een burgerinitiatief zodat hun ouders en grootouders van Rwandese afkomst een eerlijk proces in Nederland kunnen krijgen.

Waar gaat het om? In Nederland zijn er tientallen Nederlanders van Rwandese afkomst die op het punt staan teruggestuurd te worden naar Rwanda. Ze worden door onze eigen immigratiedienst de IND, beschuldigd van genocide. Onze rechters en ministers willen hen daarom naar Rwanda sturen.

Maar in Rwanda is een eerlijk proces niet mogelijk is en worden mensenrechten met voeten getreden. Hierover verschenen veel rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en Freedom House. De kinderen vinden het van levensbelang dat hun ouders en grootouders een eerlijk proces in Nederland krijgen en niet worden teruggestuurd naar Rwanda.

De rol van de IND is gelijk aan die van de belastingdienst in wat nu de toeslagenaffaire heet en waarbij duizenden mensen in grote problemen kwamen door hoge boetes en zwarte lijsten.  Hun onschuld mochten ze niet bewijzen. De beschuldigingen van de IND zijn gebaseerd op valse getuigenissen en slecht onderzoek. Ook de Rwandese Nederlanders kunnen hun onschuld niet bewijzen. Niemand luistert.

All for Rwanda is een collectief dat wil bijdragen aan een duurzame toekomst van Rwanda, door middel van diplomatie, vreedzame acties, voorlichting en het opkomen voor de mensenrechten.

ARF verdedigt het recht op vrijheid van meningsuiting en politieke vrijheid.

Omdat jongeren de toekomst van Rwanda zijn, wil AFR hen betrekken bij activiteiten en discussie, zodat zij en hun kinderen kunnen leven in een vreedzaam, sociaal, harmonieus en welvarend Rwanda.

AFR wordt ondersteund door DORPA, een in België gevestigde niet-gouvernementele organisatie.

Voor meer informatie:

All for Rwanda

Gloria Uwishema

Tekst van het burgerinitiatief


Burgerinitiatief

Wij

Wij, de (klein) kinderen van Nederlandse Rwandezen die door de IND worden beschuldigd van medeplichtigheid aan de genocide in Rwanda in 1994

constateren


Dat de IND tientallen Nederlanders van Rwandese afkomst, beschuldigt van genocide op basis van rammelend onderzoek, getuigen die elkaar tegenspreken en oncontroleerbare bronnen

Dat de rechters en ministers de IND structureel gelijk geven zonder inhoudelijk naar de processen te kijken noch te kijken naar het feit dat een eerlijk proces in Rwanda zelf niet mogelijk is.

Dat Nederland, waar mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan, stil is over de mensenrechten in Rwanda terwijl deze schendingen benadrukt worden door internationale organisaties waaronder: Human Rights Watch, Amnesty en Freedom House

en verzoeken


Dat alle uitleveringen en uitzettingen naar Rwanda per direct worden stopgezet en dat beschuldigde Nederlanders van Rwandese afkomst, zoals iedere Nederlander, een eerlijk proces krijgen.